W dniu 29 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która m.in. ma na celu zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (dalej rozporządzenie 2020/10534), tj. rozporządzenia dotyczącego tzw. crowdfundingu.

Ustawa ta z dniem 29 lipca 2022 r. dodaje do katalogu czynności bankowych niezastrzeżonych dla banków (czynności bankowych sensu largo, wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy Prawo bankowe) nową czynność bankową jaką jest  „świadczenie usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2020/1503,  na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tego rozporządzenia”. Ta nowa czynność bankowa została wymieniona w dodanym do art. 5 ust. 2 pr. bank. nowym pkt 13.

Więcej zob. blog na stronie www.witoldsrokosz.pl

,