dr hab. WITOLD SROKOSZ, prof. UWr

Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie rynku finansowego oraz w prawnych aspektach technologii blockchain. Zajmuje się także prawem podatkowym, handlowym oraz prawem finansów samorządu terytorialnego. Jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie prowadzi kancelarię prawną. Jest zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  na stanowisku profesora Uczelni. Więcej zob. tu oraz na stronie www WPAiE.

W zależności od tematu ekspertyzy prawnej korzystamy z pomocy utytułowanych współpracowników, którzy łączą praktyczne doświadczenie z pracą naukową.