Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z samorządem terytorialnym. Sporządzając ekspertyzy prawne skutecznie pomagamy jednostkom samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów w zakresie stosowania przepisów kształtujących ich gospodarkę finansową. Doradzamy także spółkom komunalnym, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, samorządowym instytucjom kultury. Przede wszystkim obszary naszych specjalizacji w zakresie finansów j.s.t. to:

  • Prawo dotacyjne (udzielanie i rozliczanie dotacji, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem)
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • interpretacja przepisów w zakresie długu i deficytu j.s.t. (m.in. art. 240a – 243 ustawy o finansach publicznych)
  •  gospodarki finansowa jednostek oświatowych (m.in. subwencja oświatowa, dotacje oświatowe)
  • Opłaty lokalne (m.in. opłaty adiacenckie, planistyczne, związane z ochroną przyrody i gospodarczym wykorzystaniem środowiska,
  • Absolutorium komunalne
  • Finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym finansowanie podmiotów leczniczych.