Sporządzamy opinie prawne w zakresie prawa handlowego, m.in. dotyczące prawnych aspektów wewnętrznego funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek komunalnych oraz spółek skarbu państwa, a także wykonywania umów handlowych. Specjalizujemy się w sporządzaniu ekspertyza prawnych dotyczących umów z zakresu prawa rynku finansowego, np. umów bankowych (m.in. umowy kredytu bankowego, gwarancji bankowej, rachunku bankowego), umów leasingu, umowy ubezpieczenia, umowy dotyczących outsourcingu (w tym umowy agencji bankowej, czy umowy agencji ubezpieczeniowej), umowy faktoringu.