Problemy prawno-podatkowe stają się codziennością w biznesie. Sporządzając ekspertyzy prawne z zakresu prawa podatkowego pomagamy przedsiębiorcom, jednostkom sektora finansów publicznych prowadzić działalność w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Opracowywane przez naszych ekspertów opinie prawne dotyczą przede wszystkim podatków dochodów z elementami transgranicznymi, podatku akcyzowego (akcyzy), podatków lokalnych oraz pomocy publicznej i pomocy de minimis związanej udzielaniem ulg i zwolnień podatkowych. Doradzamy również gminom w zakresie tworzenia lokalnego prawa podatkowego.

Sporządzamy także ekspertyzy w toku prowadzonych postępowań podatkowych oraz w sprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym