Sporządzamy ekspertyzy prawne tak z zakresu prywatnego, jak i publicznego prawa bankowego, oczywiście również z uwzględnieniem regulacji Unii Europejskiej. Tak więc podejmujemy się przygotowania opinii prawnych dotyczących np. umów kredytowych, umów rachunku bankowego, gwarancji bankowych, poręczeń, hipotek oraz bankowych rozliczeń pieniężnych. Inne przykładowe tematy, których dotyczyć mogą ekspertyzy prawne z zakresu prawa bankowego to: nabywanie znacznych pakietów akcji, tajemnica bankowa, relacje pomiędzy bankiem a członkiem zarządu, udziały w bankach spółdzielczych. Podejmujemy się także zagadnień dotyczących nadzoru bankowego i rekomendacji KNF. Ekspertyzy sporządzamy na zamówienie przedsiębiorców, gmin, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz innych instytucji finansowych a także na zlecenie osób fizycznych.