Od lat uczestniczymy w dynamicznym rozwoju rynku usług płatniczych, który funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o usługach płatniczych oraz dyrektywy PSD 2. Na zlecenie przedsiębiorców lub instytucji finansowych sporządzamy ekspertyzy prawne odnoszące się do tych przepisów, np. dotyczące wyłączeń ze stosowania ustawy o usługach płatniczych, funkcjonowania rachunków płatniczych, kart płatniczych, pieniądza elektronicznego, czy spełniania wymogów regulacyjnych przewidzianych przez ustawę o usługach płatniczych oraz dyrektywę PSD2. Pomagamy przedsiębiorcom w wejściu na rynek usług płatniczych przygotowując kompleksowe analizy prawne.