Od 1 stycznia 2022 r. działa Krajowy System e-Faktur (KSeF), który umożliwia wystawianie faktur ustrukturyzowanych, popularnie nazywanych e-fakturami. Od dnia 1 lipca 2024 r. wystawianie faktur w KSeF miało być obowiązkowe dla wszystkich czynnych podatników VAT, a od 1 stycznia 2025 r. miało stać się obowiązkiem dla podatników stosujących zwolnienie podmiotowe oraz wykonujących czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo z VAT. Jednakże Ministerstwo Finansów zrezygnowało z tych terminów i postanowiło przesunąć termin wdrożenia obowiązkowego KSeF. Jak na razie Ministerstwo nie podało nowych terminów obowiązkowego wdrożenia KSeF.

Obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) to będzie istotna zmiana dla tysięcy przedsiębiorców, dużych i małych. Konieczne jest przejrzenie regulacji wewnętrznych, regulaminów i umów z klientami. Oczywiście z chęcią pomożemy w tym zakresie każdemu przedsiębiorcy, ale dostrzegamy jeszcze jeden istotny obszar, w którym możemy nieść pomoc przedsiębiorcom. Otóż po przejrzeniu dokumentacji może się okazać, że w danym stanie faktycznym powstaną istotne wątpliwości prawne, szczególnie że jak na razie brakuje orzecznictwa dotyczącego KSeF i ugruntowanej praktyki stosowania przepisów przez organy (jednak stopniowo pojawiają się indywidualne interpretacje podatkowe). W razie pojawienia się takich skomplikowanych wątpliwości prawnych służymy profesjonalną ekspertyzą prawną, sporządzoną, jeżeli będzie to konieczne, przez osoby współpracujące z naszą kancelarią i dysponujące wiedzą z różnych dziedzin prawa, nie tylko podatkowego.

Jeżeli jesteś zainteresowany taką ekspertyzą prawną napisz na adres e-mail: kancelaria@witoldsrokosz.pl